Logar Tıkanıklığı Açma

Ülkemizdeki Logar Sistemleri

Evlerin ve işyerlerinin atıklarının toplandığı ve yağmur sularının biriktirdiği kanalizasyonlarda zaman zaman tıkanma, taşma gibi problemler meydana gelmektedir. Bu problemler istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu tür problemlerde hemen müdahale edilir ve logar açma işlemi uygulanarak kanalizasyondaki tıkanıklık yok edilir.

Logarlar süzgeç benzeri delikler barındırarak yağmur sularının kanalizasyonda birikmesini sağlar ve yolların su ile dolmasını önler. Kanalizasyonlarda toplanan bu atık sular arıtma tesislerine yönlendirilir. Bazı yerlerde ise belediyelerin ihmalkârlığından dolayı arıtılmadan denizlere, göllere dökülür. Ancak bazı durumlarda kanalizasyon içerisindeki su tazyikten ya da tıkanıklıktan dolayı taşar.

Bu taşma sonucu kanalizasyon suları logar deliklerinden sokağa ve tuvalet borularından bodrum kat evlere dolar. Bu hem sağlığı tehdit eden hem de masraf oluşturan bir durumdur. Bu tür durumlarda belediye ekipleri ya da özel kurumlar logar açma işlemi ile boruları ve kanalizasyondaki birikmiş suyu temizler.

Kanalizasyon sistemleri birleşik ve ayrı olarak iki farklı biçimde kurulur. Birleşik sistemlerde yağmur suları ve tuvalet – banyo giderlerinden gelen sular tek bir kanalizasyonda toplanır. Tüm su arıtılarak denizlere dökülür. Ancak birleşik sistemde çok fazla miktarda su toplandığı için ufak bir tıkanıklık ya da aşırı birikmede taşmalar meydana gelir. Binaların tuvalet giderleri üst katlardan aşağıya ve en aşağıdan kanalizasyona doğru olduğu için kanalizasyon taşmalarında bodrum kat evlerin tuvaletleri taşar.

Ayrı sistemlerde ise dış kaynaklardan toplanan yağmur suları ile konut giderleri farklı kanalizasyonlarda toplanır. Yağmur suları kirli suya karışmadığı için arıtılmaya gerek kalmaz ve doğrudan nehirlere gönderilir. Banyo – tuvalet sularının toplandığı kanalizasyonda ise daha az su olduğu için arıtma işlemi daha kolay olur. Daha faydalı olduğu için ayrı kanalizasyon sistemi daha yaygın olarak tercih edilmektedir.

Logar Açma İşlemi

Logar açma işlemi gerekli ise belediyeden ya da özel kuruluşlardan yardım istenir. Gelen uzman ekip de logar açma işleminin gerekli olduğunu öngörüyorsa işlemlere başlanır ve logar açılır. Teknik aletlerin kullanımı ile kolaylaşmış olan logar açma işlemi, görüntüleme cihazları sayesinde kısa ve net sonuçlar vermektedir. Açma robotu kullanan ekip önce tıkanıklığın nerede oluştuğu tespit eder. Ve bu tespit, kameralı cihazlar sayesinde çok hızlı bir şekilde ve net olarak tespit edilir.

Daha sonra açma robotu ile o boru tamamen temizlenir ve tıkanıklık ortadan kalkar. Aynı zamanda gelen ekip daha sonra oluşabilecek tıkanıklıkları önlemek için kanalizasyonu tamamen temizler. Aynı zamanda evlerdeki taşmalar ciddi bir sağlık ihlalidir. Bu gibi durumlarda anında müdahale ve sonrasında iyi bir temizlik şarttır.

Görüntü hizmeti veren kameralı sistemlerde tıkanıklığın ya da tıkanıklıkların yeri net olarak görüntülenebilir. Ancak nasıl müdahale edileceği yine uzmanların bileceği bir iştir. Önce kanalizasyonun mu temizleneceği yoksa tıkanıklığın mı giderileceğini sadece uzman kişiler belirleyebilir.

Logar Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Logar tıkanıklığı açma işlemi sırasında meydana gelebilecek riskli durumlar için ise eğitimli elemanların çalışması iş kazalarını önleyecektir. Logar açma ve tıkanıklığın giderilmesi başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra bir de logarın kapatılması ve kapatılmadan önce alınması gereken önlemler vardır. Kırık ya da problemli boruların değiştirilmesi ya da onarılması gerekmektedir. Aşınmış ve sızıntıya müsait boruların yamalanması gerekmektedir. Aynı zamanda logar açma işlemini gerçekleştiren kişinin, o kanalizasyon hakkında durum raporu oluşturarak bir sonraki problemde işlem yapacak kişiye ön bilgi sunması gerekmektedir.

Logar açma işlemi bireysel yapılamayacak kadar risklidir. Uzmanların gözlemleri ve bilgisi, problemin çözümündeki zamanın kısalması açısından çok önemlidir. Aynı zamanda kısa zamanda iyi çözüm sunan firmalar hem logar açmada hem de diğer tesisat işlerinde isim sahibi firmalardır.

MENU